Závislosť

Aké sú príčiny závislosti? Mnohokrát sa predpokladalo, že príčinou závislosti môže byť genetika. Iní však tvrdia, že za vznikom závislosti stojí výchova, ďalší zase, že je to spoločnosť. Ešte sa však nikdy nezhodli, a nie je v tom teda vôbec jasno. Prečo sa aj napriek možným dôsledkom ľudia rozhodnú pre tak strastiplnú cestu? Pani psychologička Hrašnová pracujúca s väzňami, okomentovala túžbu po drogách jednoduchým porovnaním. Človek je v oplotenej, ale krásnej záhrade, v ktorej mu nič nechýba. Za plot sa nepozerá a ani sa nepotrebuje dostať, ale ľudia, ktorí sú závislí sa potrebovali dostať práve za ten plot, pretože to čo mali v záhrade bolo málo. A možno je to práve tak. Zvedavosť a túžba po zakázanom, túžba po niečom, čo je za plotom, mnohých motivuje práve k zahrávaniu sa s ohňom.

Dnes sa v skratke budeme v článku venovať nelegálnym drogám, teda nelegálnym na našom území. Vyhneme sa označovaniu ako ľahšie a ťažšie drogy, či drogy mäkké a tvrdé. Pre nás to dnes budú všetko drogy. Najčastejšou a najdostupnejšou drogou pre sociálne slabých jedincov a chudobné oblasti sú rôzne prchavé látky ako toluén. Tie sa aplikujú za pomoci handričiek a inhalujú. Priama cesta cez nos a ústa k mozgu má mnohé negatívne dopady, dokonca pre svoju vysokú toxicitu môžu byť smrtiace už pri prvom vdýchnutí. Pri takomto type nafetovania sa dostavujú pocity eufórie a halucinácie, pocity neprekonateľnosti. Avšak v prípade závislosti na prchavých látkach sa okrem fyzických problémov ako sú bolesti hlavy, poruchy trávenia, narušenej nosnej sliznici dostavia často aj psychické problémy, ako sú narušené myslenie vedúce k demencii a paranoidné stavy podobné schizofrénii.

K paranoidným stavom sa dá jednoducho dostať aj v prípade závislosti na marihuane. Marihuana je medzi ľuďmi v dnešnej spoločnosti čoraz zaujímavejšia a obľúbenejšia. Fajčenie marihuany je ospravedlňované spoločnosťou pre porovnávanie napríklad s alkoholom, ktorý je spoločensky aj zákonom uznaný ako legálny. Podľa mnohých je užívanie marihuany oveľa menej nebezpečné ako napríklad pitie alkoholu. To v žiadnom prípade ale neznamená, že závislosť na marihuane nemá na človeka negatívne dopady. Fajčením nielen tabaku sa jednoducho dostávame o krok bližšie k rakovine, rovnako tak sa dlhodobým užívaním „trávy“ dostavia napríklad bolesti hlavy, či poruchy nálad. Rovnako tak ako už je vyššie spomenuté sa vyskytli aj prípady kedy užívanie marihuany viedlo až k paranoidným stavom.

V spoločnosti sa dnes veľmi často stretávame aj so závislosťami na simulantoch. Do takejto skupiny drog napríklad patrí kokaín, či pervitín. Pervitín je biely alebo hnedý prášok, ktorý sa aplikuje injekčne, fajčením alebo šnupaním za cieľom navodenia eufórie a zvýšenia fyzickej výkonnosti. Na pervitín vzniká veľmi rýchlo nielen psychická závislosť. Okrem negatívnych dopadov na fyzické zdravie a vzhľad, sa stretávame s negatívnymi psychickými problémami ako sú nespavosť, paranoidné ataky, náladovosť, neschopnosť sústrediť sa a podráždenosť. Veľmi podobná, a práve preto aj zaradená medzi stimulanty, je droga kokaín s veľmi podobnými účinkami na užívateľa. V našich končinách je však menej často používaná a vyhľadávaná pre svoju cenu. Akokoľvek sa na drogovú závislosť pozeráte, vždy je nutné vedieť a nezabúdať, že niekde na začiatku stojí určitý nedostatok, ktorý pre mnohých užívateľov v ich ponímaní naplní len droga.